.
 

Modern Hästtandvård

 

Under 2000-talet har hästtandvården utvecklats och utförs idag mer selektivt och professionellt.

Tidigare har tänder raspats med mycket grova instrument och utan föregående undersökning av hästens munhåla.

Vid hästkliniken, Kliniska Vetenskaper på Sveriges Lantbruksuniversitet pågår sedan några år tillbaka en vidareutbildning av Veterinärer som specialiserat sig på hästtandvård. Initiativtagare till denna utbildning var bl.a Torbjörn Lundström, Leg Tandläkare/Behörig Leg Tandläkare inom djurens hälso-och sjukvård samt Ove Wattle Veterinär på Kliniska Vetenskaper SLU.  Hästtandvården utvecklas och fortsatt forskning bedrivs runt hästens "tuggsystem".

I dag görs en noggrann undersökning av hästens munhåla innan behandling. För detta krävs en sederad häst, munstege och bra belysning. Vid denna undersökning får vi information om hur hästens normala tuggfunktion fungerar, om hästen har ett över- eller underbett och om låsningar har uppstått. Slemhinnorna ger oss värdefull information och många gånger förklaringar till smärtor hästen har i sin mun. Det är mycket vanligt med betselrelaterade skador.

Utifrån denna undersökning görs en riktad behandling precis där problemet sitter, med små instrument liknande humantandvårdens.

Hästens munhåla är viktig och känslig. Eftersom vi utnyttjar hästens mun vid ridning och körning är det nödvändigt att hästen mår bra i sin mun.

Om du vill ha en munhålekoll av din häst enligt dessa principer går det bra att boka tid säkrast vardagar mellan kl 8-9 på min mobil 0705-29 9422

  Leg. Vet. Anna Edblad
Nätra Semin & Veterinärpraktik

 

   
   
   
   
   

Copyright © 2010 - 2013 * AE * All rights reserved